Kommentar

Kasuistikklesning sammen med ChatGTP

Jens Petter Berg
Professor, overlege
Interessekonflikt:  Nei

Jeg leser Tidsskriftets kasuistikker i "Noe å lære av" med stor interesse og gleder meg over disse som en kilde til undring og vedlikehold av medisinsk kunnskap som jeg ikke bruker til daglig. Dette gjelder i høyeste grad også artikkelen av Bugge og medarbeidere som presenterte sykehistorien og utredningen av "En mann i 50-årene med brystsmerter og synkope".

De siste kasuistikkene har jeg lest "sammen med" den nye "følgesvennen" ChatGPT-4. Hovedregelen min er aldri å spørre ChatGPT om noe som jeg ikke selv vet svaret på siden ChatGPT er kjent for å kunne "hallusinere". For kasuistikkene bryter jeg denne regelen og lar det gå sport i det: Hvordan klarer jeg meg mot en språkmodell som er trent opp på enorme mengder med tekst, men ikke spesifikt innen medisin og heller ikke oppdatert siden 2021. Den kan altså ikke ha "sett" kasuistikken til Bugge og medarbeidere.

Jeg pleier først å gi ChatGPT noen korte innledende setninger som kontekst. Det er for å unngå at den tror at det er jeg som er syk og svarer med at jeg må oppsøke lege. Jeg skrev derfor inn følgende i meldingsfeltet (prompt'en):
"Her er en pasientkasuistikk. Kan du gi en rekke med prioriterte tentative diagnoser og forslag til oppfølging?" og la inn det første avsnittet i Bugge og medarbeideres artikkel:
"En mann i 50-årene med kjent hypertensjon,.. ...og varte i 5–15 minutter."

I løpet av få sekunder kom svaret fra ChatGPT:
"Dette er en kompleks pasientkasuistikk som krever klinisk vurdering, men basert på den gitte informasjonen kan følgende liste over tentativt prioriterte diagnoser vurderes:
Tentative diagnoser:
1. Koronar hjertesykdom (angina pectoris eller ustabil angina): Dette er den mest alvorlige årsaken til brystsmerter og bør alltid vurderes først, særlig hos en person med kjent hypertensjon.
2. Prinzmetals angina: Dette er en form for angina forårsaket av en spasme i en av koronararteriene. Den kan oppstå i hvile, ofte om natten.
3. Perikarditt: Betennelse i perikardiet (hjertesekken) kan forårsake skarp, stikkende smerte.
4. Mitral ventil prolaps: Noen ganger kan dette forårsake brystsmerter, selv om det vanligvis er assosiert med andre symptomer som palpitasjoner.
5. Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) eller spiserørskrampe: Selv om smerten beskrevet i denne kasuistikken ikke ser ut til å være relatert til matinntak, er det fortsatt en mulighet.
6. Muskel-skjelettsmerte: Relatert til musklene og skjelettet i brystveggen.
7. Lungeemboli eller dyp venetrombose: Disse kan forårsake brystsmerter, men pasienten har ikke dyspné, som vanligvis er til stede ved en lungeemboli.
8. Øvrige årsaker: Herpes zoster, pneumothorax, og andre mindre vanlige årsaker til brystsmerter."

I tillegg kom forslag og begrunnelser til supplerende undersøkelser som blant annet EKG, blodprøve til troponiner og D-dimer, ekkokardiografi og koronar angiografi.

Jeg ble slått av ChatGPT også denne gangen og var egentlig ganske imponert (jeg er ikke kardiolog). Som leger og lærere haster det å ta stilling til om og hvordan vi ønsker å bruke disse verktøyene. Jeg ba om råd fra ChatGPT som bl.a. svarer: "...teknologi er et verktøy, ikke en erstatning for menneskelig dømmekraft, erfaring og empati."

Published: 18.08.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media