Kommentar

Det handler ikke om tissepausene

Margrethe K. Espegren
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Det er interessant at Ørstavik gjennom sin kommentar på redaktørplass klarer å dreie fokus bort fra hovedpoenget med kampanjen #legermåleve. Overskriften «Menn må også tisse», er et glimrende eksempel på hersketeknikk, på minst tre måter. For det første bagatelliseres formålet med kampanjen, ved å fokusere på tissepausene. For det andre underslår hun at svært mange menn har bidratt med sine historier under emneknaggen. For det tredje devaluerer hun, ved å etterlyse menn, verdien av synspunkter framført av kvinner. Hvis bare kvinnelige leger mente det var for vanskelige arbeidsforhold i dag, ville det da vært en mindre gyldig debatt? På Facebook-gruppen #legermåleve er det per i dag 1700 medlemmer, alle er leger eller medisinstudenter. Engasjementet er stort, og samler folk uavhengig av kjønn, alder, arbeidssted, spesialist eller politisk farge. Jeg opplever redaktørens overskrift som en avsporing, og undrer meg på intensjonen bak. Dette handler ikke om tissepausene. Det handler til syvende og sist om liv og død, for legene, for pasientene, og for framtiden til den offentlige helsetjenesten.

Published: 06.08.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media