Kommentar

Glimrende

Wilhelm Bugge
None
Interessekonflikt:  Nei

Kjære kollega. Dette er en glimrende beskrivelse av tanker som treffer også erfarne leger tidvis. Det å lytte til pasienten og se bort fra standens algoritmer gjør sjelden skade, men kan gå ut over DRG inntjeningen og helseforetakets økonomi. Hilsen frafallen EBM soldat.

Published: 26.05.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media