Kommentar

P. Aavitsland svarer

Preben Aavitsland
Professor
Interessekonflikt:  No

Lepra-pasienter kan oppleve akutt hypersensitivitet mot antigener fra leprabakterien, særlig under behandling når mange slike antigener frigjøres (1). Denne såkalte lepra-reaksjonen er en viktig årsak til nerveskader hos pasientene. Jeg vil takke Paul-Egil Gravem for hans påpekning av at dette er en viktig del av utfordringen ved lepra. WHO legger i sin nye globale strategi mot lepra stor vekt på riktig håndtering av lepra-reaksjoner og nevritter og på kirurgisk rehabilitering av pasientene som har skader (2), slik Gravem så riktig beskriver.

Strategiens tre andre pilarer er forebygging av smittespredning, oppdagelse og behandling av smittede og kamp mot diskriminering av pasientene. Forsterket innsats kan føre til at færre blir smittet, en større andel blir behandlet tidlig og alle som trenger det, kan få god rehabilitering av leger som Gravem og dem han har lært opp. 150-årsjubileet bør mane norske myndigheter, frivillige organisasjoner og helsepersonell til å støtte lepra-arbeidet.

Litteratur:
1) Froes Junior LAR, Sotto MN, Trindade MAB. Leprosy: clinical and immunopathological characteristics. An Bras Dermatol 2022; 97: 338-47.
2) WHO. Towards zero leprosy. Global leprosy (‎Hansen’s Disease)‎ strategy 2021–2030. https://www.who.int/publications/i/item/9789290228509 Lest 21.4.2023

Published: 21.04.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media