Kommentar

Men hvordan gå frem ved utredning av hyperferretinemi?

Jon Peder Storesund
LIS1
Interessekonflikt:  Nei

Tusen takk for klar oppfordring til å utrede hyperferretinemi, og ikke minst at det ble gjort klart at alkoholoverforbruk er den hyppigste årsaken. Å usannsynliggjøre jernoverbelastning, alkoholoverforbruk og metabolsk syndrom synes enkelt, leversykdom kanskje noe vanskeligere. Men hvordan er det (rett og) rimelig å gå frem for å påvise eller usannsynliggjøre eventuell malignitet eller inflammasjonstilstand? Hvor langt skal man gå? Og i hvilke utredninger synes rimelig i hvilke aldersgrupper og pasientpopulasjoner? Med en så klar oppfordring til å utrede, hadde jeg ønsket meg en noe klare redegjørelse for fornuftig tilnærming til utredningen.

Published: 28.03.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media