Kommentar

Ledelse er tredelt

Stein Tyrdal
Pensjoner overlege, spesialist i generell og ortopedisk kirurgi
Interessekonflikt:  Nei

Takk for inspirerende artikkel om ledelse. Det inspirerte til å hente frem noe gullkorn fra min tid som humorlege:

Ledelse er tredelt. Det er lett å se bare du ser det på den rette måten:
Le - del - se. Å forstå dybden i dette enkle ordet le-del-se, krever modning gjennom års fordypning i hver av de tre delene. Det er ikke nok å le-se seg til kunnskap. Du må forstå og internalisere.

Å le er frigjørende. Humor og latter er inkluderende, men kan oppleves både hemmende og ekskluderende. Å bruke humor på en varm og inkluderende måte er en kunst som krever livslang læring.

Å dele er å vise omsorg. Ledere har makt. Mange helseledere har et avmektig forhold til makt. De føler seg ofte maktesløs. For å utøve makt på en omsorgsfull måte, må du forstå maktbegrepet. Du må innse at lederrollen gir deg makt, og være trygg på hvordan du utøver makt og på hvor mye du kan dele uten å miste lederposisjonen. Le-del-se er i all sin enkelhet krevende. Ledelse er mer en holdning til mennesker som likeverdige samarbeidspartnere. Med den holdningen faller det naturlig å dele.

Den siste delen i ledelse - å «se» - krever mer enn godt visus. Du skal ikke bare se, men den du ser, skal få en opplevelse av å være verdifull. Det krever helt andre virkemidler enn nye briller. Det handler blant annet om empati. Heldigvis kan empati læres både i teori og praksis. Det kommet godt med også når du skal le. En god leder ler med, og ikke av. Hen forstår betydningen av likeverd og viser det ved å dele. Lederen ser sine medarbeideres styrker og svakheter (utviklingspotensialer!), og viser omsorg. Klarer du alt dette. Da behersker du le-del-se.

Published: 31.03.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media