Kommentar

Kloke ord!

Stian Martinussen
Spesialist i allmennmedisin
Interessekonflikt:  Nei

Kloke ord, og veldig sant.

Så lenge Statsforvalter og tilsynsmyndighet ensidig fokusere på underdiagnostikk og underbehandling, og ikke vier overdiagnostikk og overbehandling en tanke vil det være svært vanskelig å få en dreining bort fra "for sikkerhets skyld"-medisin.

Published: 03.03.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media