Kommentar

Den rivningsansvarlige

Anne Godding
pensjonert lege og fungerende kommune politiker i Fauske kommune
Interessekonflikt:  Nei

Meget bra artikkel som setter viktige aspekter på dagsorden. Det er klart at sykehusdriften blir så dyr med systemet New public management som ble vedtatt for en del år siden. Jeg savner noe om dette i denne artikkelen. Kanskje det omtales i en ny artikkel?

Jeg er også kommunepolitiker og kan bekrefte at situasjonen er MEGET vanskelig fordi kommunen har redusert sykehjemsplasser. Dermed blir pasienter liggende for lenge på sykehus som igjen er veldig dyrt for kommunen. Helsemyndighetene holder på å ødelegge norsk offentlig helsevesen!

Published: 26.02.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media