Kommentar

Teranostikk versus teragnostikk

Petter Hagemo
lege, pediater
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet nummer 1/2023 beskrives i lederartikkelen begrepet teranostikk. Ordet er er anført å være en sammensetning av ordene terapi og diagnostikk.

Ordet diagnose kommer fra gresk og består av elementene dia, tvers igjennom, og gnosis, undersøkelse/erkjennelse. Det eneste logiske vil være å bruke ordet teragnostikk. Ordet teranostikk kunne man tro var en sammensetning av terapi og nosos som betyr sykdom.

Kanskje er det for sent å kjempe mot teranostikk; det er mange tilslag ved Google-søk på dette ordet. Men det er også mange tilslag på teragnostikk, så kampen er kanskje ennå ikke tapt. Uansett, en del av oss gir ikke opp kampen!

Published: 18.01.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media