Kommentar

Takk!

Inger Berg-Hansen
Førsteamanuensis
Interessekonflikt:  Nei

Takk til forfatterne for å gi alle oss som ikke godtar avfeiing av ME som mental mistilpasning og passivitet fra behandlingsapparatet en stemme. Det er på høy tid med en behandlingstilnærming basert på oppdatert forskning og kunnskap.

Hilsen pårørende og forsker

Published: 29.01.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media