Kommentar

Sykehuset må ta det institusjonelle ansvar

Ib Knutsen
Lekperson
Interessekonflikt:  Nei

Jeg er en lekperson med interesse for feltet skade-erstatning, særlig innenfor helsetjenester.

Jeg er enig i at det ikke gir noen mening å forfølge leger som arbeider ved sykehus. Sykehusene må ta det institusjonelle ansvaret for leger som arbeider der, og dermed gi de samme legene formell beskyttelse fra eventuelle søksmål.

Feil skjer. Den beste måten å sikre at de ikke skjer igjen, er om de blir åpent diskutert, undersøkt og analysert grundig, og dernest iverksatt tiltak for å unngå gjentakelse.

Feil skjer, og sykdom og skade er farlig. Det blir også feil om leger skal holdes ansvarlige for all død som er uventet. Det kan være snakk om feil som f.eks. begås i 17.time, på grunn av overarbeid og andre uventede hendelser. Igjen, dette burde gå tilbake til sykehuset. Folk dør, og av og til har man bare uflaks. Livet er farlig.

Å gå til sivilrettslig sak, som jeg mener å huske det ble anbefalt på en utenlandsk lege som arbeidet ved et sykehus som konsulent, med en hel rekke feiloperasjoner, fremstår forståelig, men feil vei å gå (1).

Sykehuset må ta det institusjonelle ansvaret, også for konsulenter. De må gå i seg selv og se om legen har de kvalifikasjoner de ønsker, og arbeidsforhold han eller hun trenger. Kanskje kan beviskravet lempes noe nettopp på grunn av dette. Dermed kan det bli lettere å få oppreisning, i bytte mot at sykehuset, og ikke legen, tar det institusjonelle og formelle ansvar for feil og eventuelle kortslutninger som skjer innenfor sin institusjon.
Slutt å lete etter syndebukker. Finn heller årsakene og forbedre disse.

1) Østtveit CS, Mjaaland A, Karlsen H. Sykehuslegen frifunnet i retten. Fædrelandsvennen 31.08.2022. https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/EQ44yG/flekkefjord-lege-frifunnet-i… Lest 06.01.2023

Published: 06.01.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media