Kommentar

"Sivil straffeforfølgelse"?

Sidsel Rogde
overlege/professor i rettsmedisin (pensjonert)
Interessekonflikt:  Nei

I denne kronikken synes sivilrett og strafferett å være grundig sammenblandet. Kronikken er derfor etter mitt skjønn mer egnet til å forvirre enn å opplyse. Det er synd, for artikkelens tema er viktig. Leger kan i mange sammenhenger komme i kontakt med domstolene (vitne, sakkyndig, fornærmet, saksøkt og lignende, men bare i meget sjeldne tilfeller tiltalt), og det er viktig å ha basal kjennskap til domstolene.

Det overrasker meg at verken forfatterne eller Tidsskriftets redaksjon har grepet fatt i denne sammenblandingen. Kanskje ville det være nyttig å omtale en del juridiske problemstillinger i Tidsskriftet?

Published: 18.01.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media