Kommentar

Med forbehold om at jeg ikke…

charlotte lunde
konst overlege UPA, Ålesund
Interessekonflikt:  Nei

Med forbehold om at jeg ikke har lest denne boken tenker jeg at forfatteren har en god og viktig intensjon. Mye av dagens praksis i BUP er svært orientert rundt diagnoser, og det er viktig i en klinisk sammenheng, at dette "blikket" får et lite korrektiv. Det er viktig å huske at veldig mange av de problemene vi møter hos barn og unge i klinikken oppstår og forsterkes i en kontekst - selv om noen selvfølgelig har predisponerte sårbarheter med seg. Det å understreke at ADHD er en utelukkelsesdiagnose er viktig, og bør ikke undervurderes i dagens praksis da dette er en diagnose som vi har nok av data til å kunne si er overdiagnostisert.

Published: 10.01.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media