Kommentar

Jeg er så enig, elsker å være fastlege selv.

Torstein Ljones
Fastlege
Interessekonflikt:  Nei

Tusen takk for at du beskriver fastlegejobben som en god jobb å være i. Vi er mange flere enn du vet om som faktisk trives svært godt - bare så du er klar over det.
Vi som har vært i yrket i noen år, har mer enn gjerne lyst til å bidra til at unge leger velger å være fastlege. Takk for oppmuntrende lesing så tidlig på morgenen før jeg går i gang med dagens liste.

Published: 27.01.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media