Kommentar

Et godt og varmt pust inn i en allmennmedisinsk vinter

Fredrik Langballe
Spesialist allmennmedisin
Interessekonflikt:  Nei

Takk for et varmt innlegg som gir håp om en god framtid for allmennmedisinen i Norge. Slik du beskriver, er jo nettopp den flotte siden ved fastlegejobben. Får vi flere nyutdannede leger og bedring av betingelsene, så vil framtiden for fastlegejobben være lys igjen. Det er jo tross alt et av verdens flotteste og viktigste yrker!

Hilsen pensjonert fastlege gjennom 40 år

Published: 27.01.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media