Kommentar

Anestesilege/luftambulanselege, Sykehuset Innlandet, Base Dombås

Dag Frode Kjernlie
Overlege, avdelingssjef luftambulanse, SI
Interessekonflikt:  Nei

Dette er allerede innført som et alternativ ved luftambulansebasen på Dombås, og defibrillering med to defibrillatorer (nesten) samtidig er allerede utført i praksis. Vi anser det som et alternativ der man i realiteten ikke har noe som helst å tape, det vil si ved residiverende ventrikkelflimmer med langvarig resuscitering der pasienten allerede har fått flere støt. I disse situasjonene er prognosen svært dårlig. For øvrig følger vi selvsagt gjeldende retningslinjer for AHLR.

Published: 24.01.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media