Kommentar

Forhåndsgodkjent refusjon på PSCK9-hemmer fra 01.01.23

Carl-Fredrik Schønhardt
Medisinstudent
Interessekonflikt:  Nei

Fra januar 2023 har jeg skjønt at det vil bli lettere for pasienter som er aktuelle for behandling med PSCK9-hemmer å få medikamentet Praluent på forhåndsgodkjent refusjon (1).

Litteratur:
1. Regjeringen.no. Flere pasienter vil få kolesterolsenkende legemidler på blå resept som følge av anbudspilot. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-pasienter-vil-fa-kolesterol… Lest 6.12.2022.

Published: 04.12.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media