Kommentert artikkel
Kommentar

Y.L. Haaskjold og T. Knoop svarer

Yngvar Lunde Haaskjold
Overlege
Interessekonflikt:  Ja
Yngvar Lunde Haaskjold: Hovedutprøver i den kliniske legemiddelstudien LNP023X2203/APPLAUSE IgAN i regi av Novartis ved Haukeland universitetssjukehus.
Thomas Knoop: Nasjonal koordinerende utprøver i den kliniske legemiddelstudien LNP023X2203/APPLAUSE IgAN i regi av Novartis. Han har mottatt foredragshonorar fra AstraZeneca.
Thomas Knoop
Overlege
Haukeland Universitetssjukehus

Takk for interessant spørsmål om bruk av fiskeolje som støttebehandling ved IgA-nefropati. Vi fikk dessverre ikke anledning til å gå inn på alle detaljer rundt behandling av sykdommen i artikkelen (1). Som du skriver, er bruk av fiskeolje som støttebehandling ved IgA-nefropati omstridt. Enkeltstudier har vist effekt på sykdomsprogresjon hos høyrisikopasienter (2), men resultatene er ikke entydige og den daglige dosen med fiskeolje som er rapportert i forskjellige studier er høy (3 til 12 gram/dag) (3). Behandlingen kan derfor bli kostbar for pasientene. De nylig oppdaterte internasjonale behandlingsretningslinjene anbefaler ikke bruk av fiskeolje (4), og vi synes det er en fornuftig tilnærming all den tid evidensen fortsatt er begrenset.

Litteratur
1. Haaskjold YL, Knoop T. IgA-nefropati. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0146

2. Donadio JV, Grande JP, Bergstralh EJ et al. The long-term outcome of patients with IgA nephropathy treated with fish oil in a controlled trial. Journal of the American Society of Nephrology 1999; 10: 1772-1777.

3. Pattrapornpisut P, Avila-Casado C, Reich HN. IgA nephropathy: core curriculum 2021. American Journal of Kidney Diseases 2021; 78: 429-441.

4. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerular Diseases Work Group. Kidney International (2021) 100: 1-276 https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-Glomerular-Diseases-… Lest 14.11.2022.

Published: 11.11.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media