Kommentert artikkel
Kommentar

IgA nefropati og behandling

Claus Klingenberg
Seksjonsoverlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk til forfatterne for en flott oversiktsartikkel (1). De nevner imidlertid ikke omega-3 flerumettede fettsyrer (PUFA) som en behandlingsmulighet ved IgA nefropati. Jeg er klar over at det er delte meninger om dette er en effektiv behandling, og at mange mener det ikke er effektivt. Denne behandlingen er imidlertid ganske mye studert, lite toksisk og i noen land anbefales det brukt for å hindre progresjon av kronisk nyresykdom ved IgA nefropati (2). Jeg synes derfor det i en slik oversiktsartikkel ville vært interessant å lese hva forfatterne mener om omega-3 PUFA behandling ved IgA-nefropati. Jeg tar forbehold om at de har måttet fjerne noe tekst pga. begrensinger i omfang av artikkel.

Litteratur:
1. Haaskjold YL, Knoop T. IgA-nefropati. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0146
2. Manitoba Renal Program. Fish Oil Capsules for IgA Nephropathy. http://kidneyhealth.ca/wp/wp-content/uploads/fish-oil.pdf Lest 11.11.2022.

Published: 10.11.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media