Kommentar

Anbefaling om fosterovervåking bør evalueres

Cathrine Trulsvik
Jordmor, leder i BirthRights Norge
Interessekonflikt:  Nei

Dette er et svar til Kessler, Yli, Overrein og Laine’s kommentar med overskriften «Ingen grunn til endring av anbefalinger om fosterovervåking» (1). I den opprinnelige artikkelen hevder forfatterne at «evidensgrunnlaget for å ta blodprøver fra fosterskalpen er svakt» (2). Jeg anerkjenner uenighet blant de med kunnskap om dette. Det jeg reagerer på, er overskriften og deler av argumentasjonen i kommentaren. Det finnes etter hvert mye forskning som viser hvor lite hensiktsmessig kontinuerlig overvåking med CTG er under fødsel. I visse situasjoner kan den gi falsk trygghet, og det fører mange ganger til mindre tilstedeværelse fra jordmor. Utgangspunktet for kommentaren fra Kessler og medforfattere er bruk av laktatmåling i fosterblod. Disse blodprøvene tas på bakgrunn av tolkning fra CTG-registrering. CTG-bruk er en rutine som ikke har særlig gode faglige forankringer. Det har gått mer enn 50 år siden CTG ble innført. Det lå ingen god forskning til grunn da og det gjør det heller ikke nå (3).

Jeg synes derfor det er interessant å lese hvordan forfatterne konkluderer med at kontinuerlig fosterovervåking er årsaken til at Cerebral Parese er redusert i Norge. De viser til forskning fra Norge fra 2018 (4) som slår fast at antall barn med CP er redusert i perioden 1999 – 2010. Det er ingenting i denne forskningen som viser til at CTG- eller scalpelektrodebruk har bidratt til denne reduksjonen. Studien antyder at en generell bedret maternell helse står for dette resultatet. I løpet av disse årene får færre kvinner preeklampsi og færre har hatt premature fødsler.

En faglig god svangerskapsoppfølging viser seg å redusere komplikasjoner både i svangerskap og under fødsel og er sannsynligvis mye viktigere å opprettholde og bygge ut, enn å fortsette med kontinuerlig fosterovervåking som før (5). Det er på tide med en evaluering. Det er også forsket på bruken av intermitterende lytting med jordmorstetoskopet som en bedre metode for å fange opp hvordan babyen har det i magen under fødsel (6). Bruk av jordmorstetoskopet gir jordmora mulighet til, ikke bare å lytte til babyens hjerte, men også observere kvinnen på en god måte ved å være nær henne.

Hvorfor vil forfatterne gi leserne inntrykk av at forekomsten av CP er knyttet opp mot kontinuerlig monitorering under fødsel (evt. med blodprøvetaking underveis) når det ikke finnes faglig belegg for det i kildene deres? Etter min erfaring er det mange kvinner i fødsel som ønsker seg jordmors tilstedeværelse og faglige observasjoner i stedet for belter på magen og/eller scalp på babyens hode. Kvinner har en lovfesta rett til å få informasjon om hva forskning sier. Det blir derfor særdeles viktig at informasjonen er korrekt og ikke basert på rutine. Alle vurderinger og inngrep gjennom en fødsel skal være individuelt tilpassa og ikke rutinemessig.

Litteratur

1) Kessler J, Yli BM, Overrein H, Laine K. Ingen grunn til endring av anbefalinger om fosterovervåkning. Tidsskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2022/10/kommentar/ingen-grunn-til-endring-av-anbefalinger-om-fosterovervakning#comment-2699 Lest 11.11.2022. 

2) Fosse GØ, Averina M. Laktat i fosterskalpblodprøve som markør for føtal hypoksi. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0147

3) Small KA, Sidebotham M, Fenwick J et al. Intrapartum cardiotocograph monitoring and perinatal outcomes for women at risk: Literature review. Women Birth. 2020 Sep;33(5):411-418. doi: 10.1016/j.wombi.2019.10.002.

4) Hollung SJ , Vik T, Lydersen S et al. Decreasing prevalence and severity of cerebral palsy in Norway among children born 1999 to
2010 concomitant with improvements in perinatal health. Eur J Paediatr Neurol. 2018 Sep;22(5):814-821. doi: 10.1016/j.ejpn.2018.05.001.

5) Sandall J, Soltani H, Gates S et al. Midwife-led continuity models of care compared with other models of care for women during pregnancy, birth and early parenting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD004667. DOI: 10.1002/14651858.CD004667.pub5

6) Engelhart CH, Nilsen ABV, Pay ASD et al. Practice, skills and experience with the Pinard stethoscope for intrapartum Foetal monitoring: Focus group interviews with Norwegian midwives. Midwifery. 2022 May;108:103288. doi: 10.1016/j.midw.2022.103288.

Published: 11.11.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media