Kommentar

A. Vaaler svarer P. Bergsholm

Arne Vaaler
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk til professor Bergsholm for nye, språklige kommentarer i debatten. Generelt har han selvsagt rett i at det ikke er fullstendig underordnet hvordan vi benevner et fenomen. Det konkrete problemet i denne saken er imidlertid at begrepsbruken tåkelegger fenomenet. Dette har sannsynligvis også vært hensikten til de som har innført de ulike begrepene (1). Vi kommer likevel ikke unna at problemet er at flere og flere pasienter bruker nyere antidepressiver over lengere og lengere tid. Etter seks måneders bruk er behandlingen uten vitenskapelig dokumentasjon. Den er beheftet med alvorlige bivirkninger. Pasientene klarer ikke å slutte. Vi behandlere må rett og slett erkjenne dette uavhengig om vi kaller fenomenet «avhengighet» eller «henfallenhet».

Jeg mener «språkdebatten» eksemplifisert med «avhengighet versus henfallenhet» av nyere antidepressiver bør avsluttes. Den er hverken avklarende eller fremtidsrettet. Mer konstruktivt vil være en generell diskusjon om effekter av preparatene. En sentral problemstilling vil da være «sykdomsmodifiserende versus symptomatiske effekter» av nyere antidepressiver. Ghaemi’s artikkel anbefales varmt som bakgrunn for en slik debatt (2).

Litteratur
1. Hengartner MP, Davies J, Read J. Antidepressant withdrawal - the tide is finally turning. Epidemiol Psychiatr Sci. 2019;29:e52.
2. Ghaemi SN. Symptomatic versus disease-modifying effects of psychiatric drugs. Acta Psychiatr Scand. 2022;146(3):251-7.

Published: 22.10.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media