Kommentar

A. Vaaler svarer H. Waal

Arne Vaaler
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk til professor Waal for nye kommentarer. Han hevder at de negative effekter av nyere antidepressiver overdrives parallelt med at problemene med benzodiazepiner bagatelliseres i en slik grad at det kan skape «uheldige misforståelser». Det som er mer sikkert er at det gjennom fire tiår har vært vanskelig å nå ut med nøktern informasjon om begge preparatgruppene (1, 2).

Benzodiazepiner er og har vært et viktig behandlingstilbud ved en rekke somatiske og psykiatriske tilstander. Preparatene har et svært begrenset potensiale for skadelige effekter inkludert misbruk både ved kort- og langtidsbruk. Dette har vært godt dokumentert siden tidlig 1990-tall (3). Det har ikke seinere kommet data som har endret på dette (1).

Den kliniske nytten av nye antidepressiver er diskutabel (4). Preparatene kan endre det naturlige kliniske forløp av den grunntilstand som behandles (5). Dette kombinert med avhengighetsproblematikken gjør at bruk utover seks måneder bør frarådes. I motsetning til andre psykoaktive substanser som antidepressiver og antipsykotika, tenderer ikke benzodiazepiner til varig å endre forløpet av grunntilstanden som behandles (5).

Norske, nasjonale retningslinjer for klinisk praksis har vært at pasienter skal skifte psykofarmakologiske tilbud fra benzodiazepiner til nye antidepressiver eller antipsykotika. Dette er kliniske anbefalinger med manglende vitenskapelig grunnlag (5). Dette er råd som kan medføre mer avhengighet, bivirkninger og plager. Mange norske leger har gitt sine pasienter effektiv hjelp i form av benzodiazepiner. For altfor mange har dette medført tilsynssaker. De fortjener en unnskyldning, og Helsetilsynet bør revurdere sin praksis.

Litteratur
1. Dubovsky SL, Marshall D. Benzodiazepines Remain Important Therapeutic Options in Psychiatric Practice. Psychother Psychosom. 2022;91(5):307-34.
2. Hengartner MP, Davies J, Read J. Antidepressant withdrawal - the tide is finally turning. Epidemiol Psychiatr Sci. 2019;29:e52.
3. Association AP. Task force on benzodiazepine toxicity. Benzodiazepine toxicity, dependence, and abuse. 1990.
4. Warren JB. The trouble with antidepressants: why the evidence overplays benefits and underplays risks-an essay by John B Warren. BMJ. 2020;370:m3200.
5. Cosci F, Chouinard G. Acute and Persistent Withdrawal Syndromes Following Discontinuation of Psychotropic Medications. Psychother Psychosom. 2020;89(5):283-306.

Published: 22.10.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media