Kommentar

”Training was harder when I was young”

Yvonne Carlsson
Leg läkare
Interessekonflikt:  Nei

Tack för en sån välskriven och viktig text, hälsar en svensk kollega (1). Det borde inte vara på detta vis. Jag tänker på att vi juniora läkare (jag är precis färdig med min AT i Sverige) ibland får höra från äldre/seniora kollegor att ”det var värre när jag var ung läkare”. Men det var det inte, visar forskningen. Dagens juniora läkare sover färre antal timmar på sina pass, bedömer fler patieter, har ketonuri och hjärtarrytmier (!) under sina arbetspass (2). Juniora läkare idag har alltså tuffare arbetspass och mår sämre både fysiskt och mentalt. Detta behöver ändras.

Litteratur:
1. Schei V. En turnusleges bønn om bedre arbeidsvilkår. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0269.
2. Parshuram CS, Dhanani S, Kirsh JA et al. Fellowship training, workload, fatigue and physical stress: a prospective observational study. CMAJ. 2004 Mar 16;170(6):965-70.

Publisert: 20.09.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media