Kommentar

Enig i at alpha bør ut, eller suppleres med andre

Stein Arne Rimehaug
Sunnaas sykehus HF
Interessekonflikt:  Nei

I de fleste tilfelle vil det være liten forskjell på disse to målene, men alpha kan slå feil ut i gitte situasjoner. Cronbachs alpha har vel også en tendens til å favorisere lange skjema med mange spørsmål (1). I min egen artikkel med validering av PROMIS spørreskjema-oversettelse for to år siden (2) ble reliabiliteten rapportert primært med omega, og alpha tatt med nærmest som en fotnote. Glad for å se at flere også i Norge tenker at dette er et riktig valg.

Litteratur:
1. Dunn TJ, Baguley T, Brunsden V. From alpha to omega: a practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. Br J Psychol. 2014 Aug;105(3):399-412. doi: 10.1111/bjop.12046. Epub 2013 Aug 6. PMID: 24844115.
2. Rimehaug SA, Kaat AJ, Nordvik JE et al. Psychometric properties of the PROMIS-57 questionnaire, Norwegian version. Qual Life Res. 2022 Jan;31(1):269-280. doi: 10.1007/s11136-021-02906-1. Epub 2021 Jun 18.

Published: 02.09.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media