Flaskehals

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk for at du tar opp temaet om legers arbeidsvilkår (1). Jeg har fullført sykehusåret som LIS1 og er nå i primærhelsetjenesten. Tempoet og arbeidsmengden i LIS1-tjenesten fører til en bratt og givende læringskurve, men er uten tvil belastende i langt større grad enn for de fleste andre yrker.

  Et poeng som derfor også bør nevnes er at resten av legelivet nok ikke er særlig mer behagelig. Jeg fikk prøve meg som sekundærvakt på medisinsk avdeling et par ganger, og ser at LIS2-leger går minst like travle og hyppige vakter, og har enda større ansvar enn LIS1. Overleger kan som regel hvile hjemme, men har desto større ansvar i det daglige arbeidet og ofrer autonomien, på det som kunne vært fritid, for å gå bakvakt.

  Flere sykehus og primærhelsetjenesten har problemer med å rekruttere og beholde leger som har gjennomført LIS1-tjeneste i videre jobb, samtidig som helt nyutdannede leger står i kø for å få fortsette utdanningen sin (2, 3, 4). Uten flere LIS1-stillinger vil flaskehalsen bare bli trangere, og arbeidsbelastningen øke for alle sjikt. En overlege i hvert akuttmottak, eller økt legebemanning generelt, er nok ikke realistisk på veldig mange år, og fordrer større satsning på LIS-stillinger.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media