Norsk forening for lungemedisin med ny veileder for kols

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Da Helsedirektoratet lanserte retningslinjer for diagnostisering og behandling av kols i februar, valgte de å vinkle dem mot primærhelsetjenesten. Det opprinnelige dokumentet inneholdt også anbefalinger for spesialisthelsetjenesten, og disse er nå tilgjengelig som en veileder på nett.

  KOLSEKSPERT: Rune Nielsen og andre medlemmer i NFL har vært sentral i arbeidet med den nye KOLS-veilederen. Foto: Lars Nord …
  KOLSEKSPERT: Rune Nielsen og andre medlemmer i NFL har vært sentral i arbeidet med den nye KOLS-veilederen. Foto: Lars Nord /Legeforeningen

  Veilederen, som du finner på lunge.no, kan skrives ut og søkes i. Ved søk på ord får du opp en oversikt over hvilke kapitler som inneholder ordet. Lungelegenes anbefalinger inneholder 18 kapitler. Helsedirektoratets retningslinjer er på sju kapitler.

  – Vi ber leserne være oppmerksomme på at dokumentet i sin nåværende form ikke er å betrakte som nasjonal retningslinje, men en veileder utgitt av Norsk forening for lungemedisin (NFL).

  Dette sier Rune Nielsen. Han er leder i NFL og medlem av arbeidsgruppa som har jobbet frem anbefalingene. Til daglig jobber han som overlege ved lungeavdelingen, Helse Bergen HF, og som førsteamanuensis i lungesykdommer ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.

  Folkehelseproblem

  Folkehelseproblem

  – Arbeidsgruppa har lagt ned utallige timer med arbeid, og vi håper mange får nytte av anbefalingene. Veilederen er relevant for alle som møter kolspasienter på ulike nivå i helsetjenesten, fortsetter Nielsen.

  Kols er et folkehelseproblem, og har vært økende både i Norge og i resten av verden. Kols er den tredje hyppigste dødsårsaken i verden, ifølge Verdens helseorganisasjon.

  Oppdaterte retningslinjer og veiledere for forebygging, diagnostisering og oppfølging av kols inngår i arbeidet med å redusere tidlig død.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media