Kommentar

Takk for god kronikk, men...

Abdul Hayran
Student
Interessekonflikt:  Nei

Takk for god kronikk (1), men det er nok ikke slik alle opplever det. Måten du blir møtt kan ha mye med hva du selv viser og sprer av signal til de rundt deg.

Hvis jeg får lov til å kommentere på en setning så vil jeg si at du har valgt medisinstudium på feil grunnlag hvis «felleskap» var årsaken. Gjennom studiet kommer du til å føle deg nødt til å argumentere for valg, avgjørelser og retningslinjer DU mener er korrekt, og ikke nødvendigvis hva gruppen du er en del av mener.

Felleskap er et viktig aspekt ved yrket, men syns ikke det er et fundament for hvorfor man ønsker å bli lege.

Litteratur
1. Sæther OM. Kjære lege, bry deg om medisinstudentene! Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0028

Published: 03.06.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media