Kommentar

Førebyggande medisin – verd sin pris

Kristian Hagestad
fylkeslege em.
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Kristin Hestmann Vinjerud for hyggeleg kommentar. Og gratulasjonar til henne og dei fem medforfattarane for prisen dei nyleg fekk for "Vaksinasjonsdekning mot covid-19 etter innvandrerbakgrunn", eit godt eksempel på ein verdig prisvinnar-artikkel.

Litteratur
1. Kraft KB, Godøy AA, Vinjerui KH et al. Vaksinasjonsdekning mot covid-19 etter innvandrerbakgrunn. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0799

Published: 10.06.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media