Jørn Einar Rasmussen ble årets Buskerudlege 2022

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Buskerud legeforening deler hvert år ut prisen «Årets lege i Buskerud». Prisen tildeles et medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legerollen på en positiv måte.

  Seks leger var foreslått som kandidater til prisen «Årets Buskerudlege 2022», som ble tildelt Jørn Einar Rasmussen. Han er spesialist i indremedisin, kardiologi og akutt- og mottaksmedisin, og jobber som seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling og akuttmottaket ved Drammen sykehus i Vestre Viken.

  Rasmussen er også ansatt som sjefslege i Hæren. Han er tidligere utdannet sykepleier og hjelpepleier og jobber også hyppig som ambulansearbeider. Han lever og ånder for jobben som lege i Buskerud og hans ambisjoner er høye. Han har som konkret mål å gjøre akuttmottaket ved Drammen sykehus til Norges beste akuttmottak.

  Årlige øvelser

  Årlige øvelser

  Jørn Einar Rasmussen ble Norges første spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Som primus motor for utviklingen av det moderne akuttmottaket i Drammen, har han vært sentral i drift og beredskapsarbeid i en vanskelig tid. Han er profilert i media, og bidrar til positiv omtale av Drammen sykehus, helsevesenet og akuttmottaket. Han har synliggjort legenes innsats og stå-på-vilje igjennom pandemien med regelmessige fremtredener i media og samfunnsbildet.

  Han har årlig arrangert øvelser for sykehuset og prehospitale tjenester, og vært pådriver for trening og simulering av masseskadeøvelser. I samarbeid med Forsvaret har disse øvelsene vært svært lærerike og nyttige i utviklingen av samfunnsberedskapen og de har fått nasjonal oppmerksomhet.

  Rasmussen fikk nasjonal oppmerksomhet for opprettelsen av Norges første tverrfaglige team for å ta imot og behandle komplekse ortogeriatriske skader og sykdommer, populært kalt «Silverteam».

  Jørn Einar Rasmussen fortjener heder for utrettelige innsats for å øke kompetanse, effektivitet og pasientsikkerhet, samt for å profilere kolleger og innsatsen som utøves i Buskeruds helseinstitusjoner. Det er derfor en stor ære og glede for styret i Buskerud Legeforening å kunne tildele ham hedersbevisningen som «Årets Buskerudlege» 2022.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media