Annikken Eid

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår kjære kollega Annikken Eid døde brått 10. desember 2021. Helt uventet, i det hun var i ferd med å skape sin pensjonisttilværelse hjemme på slektsgården i Aurskog.

  Det største tapet har sønnene Vegard og Tormod og deres familier erfart. Det er uendelig trist at vi ikke får ha henne med oss i våre liv og planer om samvær og reiser. Det er trist å ikke skulle ha henne med i våre samtaler, hvor hun ofte kunne nøle før svaret kom. Du kunne «se» at hun argumenterte, men når svaret kom, var det gjennomtenkt. Og klokt! Hun hadde egne meninger, og det var kanskje denne karakteristiske tenkepausen som ga respekt, selv om det ikke alltid var det svaret man ønsket. Hun hadde stor humoristisk sans, var til stede for andre, og viste mye varme og omtanke.

  Annikken ble født 24. mai 1951, gikk på Lillestrøm gymnas, ble cand.med. i Bergen i 1977 og spesialist i psykiatri i 1989. Hun var lege i utdannelse på Gaustad sykehus i 1980-årene, men det var i det polikliniske arbeidet Annikken fant sin plass. Hun var de siste tiår ansatt ved Søndre Oslo DPS. Hun startet tidlig videreutdanning som gruppeanalytiker, og var faglig engasjert i hele sitt yrkesaktive liv som psykiater. Annikken var en av de mest stødige, trofaste og arbeidsomme offentlig ansatte psykiatere. Det var aldri noe tull med Annikken.

  Hennes arbeid følger psykiatriens historie og utvikling fra 1980-årene til i dag, fra institusjonenes tid til dagens «pasienten i sentrum», hvor psykiatrifaget har fått en solid faglighet og mangfoldig behandlingstilbud. Annikken var med å bygge opp psykiatrifaget, spesielt gjennom sitt engasjement i det gruppeanalytiske miljøet. Hun ble diplomert gruppeanalytiker allerede i 1993. Hun var sentral i oppbyggingen av gruppeenheten på Ryen/Søndre Oslo DPS, drev grupper til hun ble pensjonist og var opptatt av hvordan gruppeanalytisk terapi og tenkning kunne tilpasses klinisk hverdag til nytte for et bredt spekter av pasienter. Hun viste også stort engasjement for Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi, hvor hun var mangeårig styremedlem og hadde undervisnings- og veiledningsoppgaver.

  Annikken var gift med Ivar Birger Mediås. De to møttes på felles studie. Ivar døde etter kort tids sykdom våren 2020. Det gjør at hennes bortgang blir spesiell og nesten å ikke til å fatte. Vi vil snakke om henne og sterkt savne at hun er her!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media