Årets originalartikkel for 2021

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forskere har kartlagt antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjon hos barn i Norge. For dette vant de prisen for årets originalartikkel i Tidsskriftet.

  Christian Magnus Thaulow. Foto: privat
  Christian Magnus Thaulow. Foto: privat

  – Jeg var på jobb på barnekreftavdelingen og hadde akkurat gjort en beinmargsundersøkelse. Da oppdaget jeg et ubesvart anrop fra et ukjent nummer på telefonen, forteller Christian Magnus Thaulow.

  Han er spesialist i barnesykdommer, barnelege ved Haukeland universitetssjukehus og forsker på antibiotikabruk hos barn.

  Da Thaulow skjønte at det ubesvarte anropet kom fra Tidsskriftet, trodde han først det dreide seg om noe manustrøbbel. Så feil kunne han ta. Barnelegen ble nemlig kontaktet fordi han er oppført som førsteforfatter på artikkelen «Antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjon hos barn i Norge». Denne er kåret til årets originalartikkel i Tidsskriftet 2021. Prisen ble delt ut på Tidsskriftets møte for faglige medarbeidere onsdag 30. mars.

  Det er veldig motiverende å få en slik pris – det tenner litt ekstra gnister i motoren

  – Da jeg fikk høre om prisen ble jeg først og fremst veldig overrasket – og veldig glad for at artikkelen vår gikk gjennom nåløyet blant mange gode kandidater og i et så stort og profesjonelt jury-panel. Det er veldig motiverende å få en slik pris – det tenner litt ekstra gnister i motoren, sier Thaulow.

  Vil ha umiddelbar innflytelse

  Vil ha umiddelbar innflytelse

  Juryen presiserer i sin begrunnelse at forfatterne har tatt i bruk data fra et stort nasjonalt register, og at de dermed viser viktigheten av nasjonale helseregistre.

  «Ved å inkludere registerdata fra alle laboratorier i Norge har forfatterne kompilert et omtrent komplett materiale. Artikkelen er lettlest og strukturert, med relevante figurer og tabeller. Artikkelen kan danne grunnlag for valg av empirisk antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjon hos barn, og vil derfor ha umiddelbar innflytelse på pasientbehandlingen,» heter det videre i begrunnelsen.

  Kartlegging av bakterienes resistensmønster

  Kartlegging av bakterienes resistensmønster

  Thaulow understreker at formålet med studien var å finne ut hvilke bakterier som hyppigst gir urinveisinfeksjoner hos barn i Norge, og å undersøke resistensmønsteret til disse bakteriene for ulike antibiotika – altså hvilke antibiotika som virker best.

  Ved urinveisinfeksjoner kan det være vanskelig å navigere seg fram i jungelen av antibiotikaalternativer

  – Det var mangelfull kunnskap om dette før denne studien ble gjort. Ved urinveisinfeksjoner kan det være vanskelig å navigere seg fram i jungelen av antibiotikaalternativer, sier forskeren.

  – Vi fant at resistensratene for enkelte typer antibiotika som trimetoprim og trimetoprim-sulfa var spesielt høye ved E. coli-infeksjoner hos barn. På den andre siden fant vi lave resistensrater for flere andre antibiotika, som piv-mecillinam, cefaleksin og amoxicillin-klavulansyre, legger han til.

  Thaulow retter en stor takk til sine medforfattere Claus Klingenberg og Paul Christoffer Lindemann.

  – Jeg vil også takke resten av teamet jeg har hatt i ryggen gjennom de siste års antibiotikaforskning, spesielt Stig Harthug, Dag Berild, Hege Salvesen Blix og Beate Horsberg Eriksen, sier han.

  Årets fagvurderer

  Jan Erik Nordrehaug. Foto: Haukeland universitetssjukehus
  Jan Erik Nordrehaug. Foto: Haukeland universitetssjukehus

  En annen utmerkelse som fant sted under det årlige møtet for faglige medarbeidere, var prisen for årets fagvurderer. Denne gikk i år til Jan Erik Nordrehaug, som er spesialist i hjertesykdommer, tidligere intervensjonskardiolog og leder av hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus. Han er også professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

  – Det var en gledelig overraskelse, jeg hadde ikke engang fått med meg at det deles ut slike priser. Jeg kjente også litt stolthet da prisutdeler under introduksjonen anga at Tidsskriftet hadde benyttet et sted mellom 250–300 fagfeller i 2021, forteller Nordrehaug.

  Vitenskapelig redaktør i Tidsskriftet, Siri Lunde Strømme, sier at Nordrehaug gjennom mange år har utmerket seg som en svært solid og hyppig brukt fagvurderer.

  – Han leverer alltid grundige og konstruktive vurderinger innen tidsfristen. Innspill og råd er godt begrunnet og til stor hjelp for forfatterne og redaksjonen, sier Lunde Strømme.

  Når Nordrehaug behandler innsendte artikler innenfor sitt spesialfelt, legger han blant annet vekt på temaets interesseappell, rettmessige fakta og artiklenes vitenskapelige styrke.

  – Det er viktig for Tidsskriftets omdømme at det ikke blir publisert for mange vitenskapelig sett svake artikler. Artiklenes styrke må identifiseres og fremheves, og likeledes kan det ofte være viktig å komme med innspill for å forbedre svakheter, sier Nordrehaug.

  Hjertespesialisten ser gjerne også etter artikler som innehar et tema eller budskap som kan ha innvirkning på klinisk praksis nasjonalt, eller som kan gi innspill til potensiell omfordeling av helseressurser.

  – Det gir en god følelse å kunne hjelpe andre til å forbedre artikkelen sin. Det gjelder både relativt ferske forfattere som kanskje trenger mer innspill, så vel som de erfarne. Det er også en faglig utfordring hver eneste gang å sikre seg at man tolket innholdet rett og kunne gi de riktige rådene. Å være fagvurderer bidrar ikke minst til en kontinuerlig læringsprosess hos en selv, konstaterer Nordrehaug.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media