Kommentar

Rørende - at ingen kommenterer

Dag Coucheron
Pensjonert overlege
Interessekonflikt:  Nei

Naturligvis påpeker forfatteren viktige forhold vedrørende vårt forsvar (1). Likevel tillater jeg meg å forsøksvis utvide vår horisont noe. Det burde nå være høyst legitimt å peke på noen problemområder av en noe annen art.

Sett at krig på norsk jord faktisk vil skje i Norge, og ikke i Afrika eller Asia - burde ikke det alene være nok til at fokus for beslutningstakerne fra nå av straks skal være hvordan forsvaret av Norge bør utformes? Og burde vi da kanskje begynne med å avbestille alle de 52 rådyre jagerflyene, til en gjennomsnittspris på  1.74 milliarder kroner pr. stk. (2)? Jeg mener jagerflyene er for dyre og stjeler midler fra andre våpengrener. Jeg mener også at hele vårt forsvar bør innrettes for å forsvare Norge – ikke delta i kriger andre steder på kloden.

Burde vi også innrette oss på to hovedlinjer i forsvaret, der det ene alternativet er om atomvåpen vil bli anvendt? Og det annet om et konvensjonelt forsvar blir å foretrekke? Eller skal vi bruke en uforholdsmessig stor del av forsvarsbudsjettet på vedlikehold,  lagring og trening av teknikere og piloter?

Litteratur:

1. Reichelt JG. Helsevesenet er en del av Norges forsvar. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0266

2. NTB. At Finland får kjøpe F-35 kampfly til en langt lavere pris enn Norge, vekker reaksjoner på Stortinget. Flere partier krever nå svar. Nettavisen 5.1.2022. https://www.nettavisen.no/okonomi/krever-svar-pa-hvorfor-norge-betaler-mer-for-kampfly-enn-finland/s/12-95-3424227689#:~:text=Norge%20betaler%2090%2C2%20milliarder,kroner%20%E2%80%93%20440%20millioner%20kroner%20mer  Lest 26.4.2022.

 

Published: 26.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media