Kommentar

Psykiateren som selv ble syk.

Per Vaglum
Professor dr med
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en meget realistisk fortelling om å være en traumatisert behandler og mestringen av den psykiske lidelse . Dette må ikke være tabu på jobben, men tvert i imot deles med kolleger. Svært mange av oss er blitt hjelpere for delvis å hjelpe oss selv og eventuelt foreldre og søsken. Å ha vært der selv sanses av pasienten og inngir tillit.

Published: 04.05.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media