Kommentar

Hvor gamle var mødrene når…

Per Morten Hegelstad
Student
Interessekonflikt:  Nei

Hvor gamle var mødrene når de fødte? Hvor mange barn hadde mor fått tidligere på tidspunktet barnet ble født? Hvor lang tid gikk det mellom siste fødsel og forrige fødsel?

Finnes det data på ernæringsstatus ved fødsel? For eks. ved blodprøver e.l? Hva var status på jod for eks.?

Published: 13.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media