Kommentar

Urealistiske forventninger til psykiatrien

Dag Furuholmen
Spes i psykiatri
Interessekonflikt:  Nei

Takk for betimelig kommentar til samfunnets og ikke minst medias urealistiske forventninger til psykiatrien. Forventningen er at psykiatrien skal fjerne ubehaget i befolkningen uten å skape ubehag som for eksempel tvang og bruk av medikamenter med bivirkninger.

I tillegg ligger det i vår medisinske utdanning en forventning om at vi alltid skal kunne hjelpe, og lite holdningsskapende arbeid om å stille krav til pasienters egeninnsats. I en kursrekke jeg hadde for leger om «den vanskelige pasient» ble det nærmest oppstandelse når jeg som rollefigur sa til «pasienten» jeg tror ikke jeg kan hjelpe deg. Det var nærmest utenkelig og umoralsk for deltakerne i forhold til deres forventning til legerollen.

Jeg tenker også at «svingdørs-politikken» i helsevesenet må inn i denne betraktningen. Fra min egen tid i rusbehandlingen er det tydelig hvordan forskning som viste effekten av langtidsbehandling og systematisk oppfølging i ettervern hadde bedre og mer varig effekt (1). Likevel er behandlingstiden stadig blitt skåret ned og gitt politikere anledning til å smykke seg med økt antall påbegynte behandlinger. Samtidig har fokus i rusbehandlingen forflyttet seg mot mer og mer evaluering og kortvarige opplegg uten tilsvarende forskningsmessig belegg. Det samme må vel sies å være en del av problematikken i psykisk helsevern med nedbyggingen av antall langtidsplasser for mer systematisk behandling og oppfølging.

Litteratur
1. De Leon G, Wexler HK, Jainchill N. The therapeutic community: success and improvement rates 5 years after treatment. Int J Addict 1982; 17(4): 703-47. doi: 10.3109/10826088209053012.

Published: 11.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media