Kommentar

A. Malkomsen og C.T. Solberg svarer

Anders Malkomsen
LIS3
Interessekonflikt:  Nei
Carl Tollef Solberg
Seniorforsker
Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Lien og Malts kommentar gir oss anledning til å takke Norsk psykiatrisk forening (Npf) for at de ønsker å bidra til å realitetsjustere forventningene til psykiatrien ved å engasjere seg i kampanjen «Gjør kloke valg». Npfs innspill var ikke offentliggjort da vi sendte inn vår kronikk (1), og vi tar selvkritikk på at vi ikke gjorde nøyere undersøkelser rundt hvorvidt noe var i anmarsj. Dermed er vi også enige i at vår påstand om manglende intern forventningsavklaring i psykiatrien kan modifiseres noe. Det er også tillitsvekkende at Npf tar selvkritikk på sendrektigheten i sine forslag. Vi har lest de offentliggjorte forslagene med interesse og håper de vil skape en fruktbar debatt om fagets fremtid (2). Vi leser også at foreningen mener det er en «rekrutteringskrise i psykiatrien» (3). Vi tror at en løsning på forventningskrisen også kan bidra til å løse rekrutteringsutfordringene. En realitetsorientering av forventingene vil gjøre det enklere å få øye på alt det gode psykiatrien tross alt gjør og lykkes med. Derfor håper vi at foreningen også i fremtiden vil fortsette å kommunisere realistiske forventninger utad.

Hasting trekker frem utvidelsen av sykdomsbegrepet og gir dermed et viktig bidrag til vår kronikk. Uklare grenser for hva som bør kalles sykdom gjør psykiatrien særlig utsatt for medikalisering. Det finnes interessant akademisk litteratur som omhandler medikalisering i psykiatrien (4), men ofte har denne litteraturen få konkrete råd til den alminnelige kliniker. Det har også blitt hevdet at det pågår en medikalisering av de menneskelige grunnvilkår, en utvikling som ytterligere vil kunne øke de urealistiske forventningene til psykiatrien (5).

Furuholmen tilfører også flere viktige perspektiver. Det blir ofte sagt at enhver kirurg kan si «ja» til å operere en pasient, men bare de virkelig gode kirurgene vet når de skal si «nei». Etter vår mening stiller det seg på samme måte i psykiatrien. Bare den virkelig gode psykiater vet når det er riktig å si «jeg kan ikke hjelpe deg» – og deri ligger legekunsten.

Litteratur
(1). A Malkomsen, CF Solberg. Psykiatriens forventningskrise. Tiddskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.21.0895
(2). Den norske legeforening. Norsk psykiatrisk forening har jobbet fram forslag til syv anbefalinger til «Gjør kloke valg»-kampanjen. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/aktue… (lest 18.02.22).
(3). Den norske legeforening. Rekrutteringskrise i psykiatrien. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/aktue… (lest 18.02.22)
(4). Conrad P., Slodden C. The Medicalization of Mental Disorder. In: Aneshensel C.S., Phelan J.C., Bierman A. (eds) Handbook of the Sociology of Mental Health. Handbooks of Sociology and Social Research. Dordrecht: Springer, 2013. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4276-5_4
(5). Chodoff, P. (2002). The Medicalization of the Human Condition. Psychiatric Services. https://ps.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ps.53.5.627 (lest 18.02.22).

Published: 18.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media