Kommentar

Kloke valg i psykiatrien

Lars Lien
Leder Norsk psykiatrisk forening
Interessekonflikt:  Ja
Lars Lien er nåværende og Ulrik Fredrik Malt tidligere leder av Norsk psykiatrisk forening.
Ulrik Fredrik Malt
Professor dr.med. emeritus
Universitetet i Oslo

Kronikken om Psykiatriens forventningskrise (1) er god og betimelig. Men forfatterne antyder at Norsk psykiatrisk forening (Npf) ikke har foreslått tiltak for å redusere overbehandling innen eget spesialfelt. De mener det er symptomatisk for et spesiale som mangler en ordentlig intern forventningsavklaring. Det er et utsagn som må modifiseres.

Npf har gjennom de siste årene tatt opp og gitt anbefalinger om flere aktuelle, dels kontroversielle, temaer knyttet til behandling. Eksempelvis tvangsbehandling med antipsykotika, nedtrapping av antipsykotika; bruk av tvangsmidler og behandlingsutfordringer knyttet til vold og selvmordsproblematikk (2,3).

Npf engasjerte seg også tidlig i «Kloke valg» og har arbeidet med en rekke forslag. Områder som bl.a. tas opp er overbehandling med benzodiazepiner; overforbruk av antipsykotika ved demens og ukritisk behandling av bivirkninger av legemidler med å tilføre nye legemidler. Det Npf med rette kan kritiseres for er at kvalitetssikringsprosessen har tatt for lang tid. Forslag til «Kloke valg» er nå offentlig tilgjengelige på Npf sine hjemmesider og åpne for innspill fra Npf sine medlemmer (4). Påstanden om at faget psykiatri mangler intern forventningsavklaring er nok derfor neppe riktig. Men forfatternes utsagn tilsier at foreningen antagelig ikke har vært flinke nok til å flagge sine aktiviteter overfor kolleger og offentligheten.

Litteratur
1. Malkomsen A, Solberg CT. Psykiatriens forventningskrise. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142 (3): 202-204. doi: 10.4045/tidsskr.21.0895
2. Bramness JG, Castberg I, Hanssen KM et al. Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler. Norsk psykiatrisk forening 2020-1. https://www.legeforeningen.no/contentassets/ed8d9189acce404b88f405184b7…; Lest 17.2.2022.
3. Norsk psykiatrisk forening. Strategi for reduksjon og kvalitetssikring av tvang innen det psykiske helsevern. November 2018. https://www.legeforeningen.no/contentassets/12e1db020a0e4d46ba5d03894d9… Lest 17.2.2022.
4. Norsk psykiatrisk forening. Norsk psykiatrisk forening har jobbet fram forslag til syv anbefalinger til «Gjør kloke valg»-kampanjen. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/aktue… Lest 17.2.2022.

Published: 16.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media