Kommentar

J. Didriksen svarer

Julie Didriksen
Teknisk redaktør
Interessekonflikt:  Nei

Tusen takk til Ditlev Jensen for hans kommentar om sjangeren Tidligere i Tidsskriftet (1). Han etterlyser mer informasjon om forfatterne som har skrevet de forskjellige sakene. Forfatterens navn er alltid inkludert dersom informasjonen finnes, enten det er under den originale tittelen, eller helt til slutt i saken. Det varierer basert på hvor det står i de originale artiklene. Begge de nevnte eksemplene inneholder forfatterens navn og by (1, 2). I flere av artiklene nevnes også navnet spesielt i innledningen (3, 4), og av og til gis kontekst om de involverte personene i selve artikkelen (5).

Når det gjelder ønsket om at vi inkluderer mer informasjon om forfatterne, er dette først og fremst et spørsmål om plass. I denne sjangeren er hensikten å løfte frem en gammel artikkel, med en kort innledende kommentar om hvor og når den sto på trykk, og eventuell kontekst. Innledningen holdes så kort som mulig for å slippe å kutte mer enn nødvendig i den originale saken. Sjangeren slik den er i dag er dermed ikke særlig godt tilpasset noen gjennomgang av de opprinnelige forfatterne. Men jeg er helt enig i at dette kunne ha vært et interessant tilskudd til sjangeren i fremtiden, og takker for forslaget!

Litteratur
1. Didriksen J. Et bandasjetips. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 1395.
2. Didriksen J. Misbruk av diagnose. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 1216.
3. Didriksen J. Behov for flere epidemispesialister. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142: 72. 
4. Didriksen J. En firbeint pasient. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1796.
5. Didriksen J. Et tilfeldig møte i en heis. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1725.

Published: 21.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media