Kommentar

Tran og giftige substanser.

Bård Ingegerdsson Freberg
Legespesialist Ph.d
Interessekonflikt:  Nei

Takk for informativ artikkel.

Det er foruroligende at konsentrasjonene av toksiske komponenter i tranprodukter nevnt i artikkelen fører til offentlige anbefalinger om redusert inntak. Spesielt for de yngste av oss. Tran har av erfaring vært anbefalt for generasjoner som et sunt produkt. Med den "cocktail" av giftige stoffer vi inntar daglig gjennom ernæring er det foruroligende at myndighetene ikke er mer proaktive i krav om merking av næringsmidler og innhold av giftige substanser.

Published: 03.01.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media