Kommentert artikkel
Kommentar

Bruk av tolk

Thomas Hanche-Olsen
Overlege ortopedi
Interessekonflikt:  Nei

Bruk av tolk har blitt en regelmessig del av pasientkommunikasjonen for mange leger. Mine erfaringer med bruk av tolk er stort sett bare positive, og i mange tilfeller ville konsultasjonen vært ubrukelig uten tolk. Innenfor mitt fag som er ortopedi, så er det ganske få absolutte indikasjoner og dermed blir det summen av mange forskjellige aspekter som tilslutt avgjør valg om operasjon. Jeg føler at sparringen med pasienten og dvelingen rundt forskjellige nyanser ikke kommer opp på samme nivå som der hvor man kan snakke direkte med pasienten. Dette er et syn som flere av mine kollegaer deler med meg. Mulig leger som ofte snakker via tolk blir flinkere til nettopp dette. Sett fra sykehusøkonomiens side , og dermed skattebetalerne, så kan man diskutere hvorvidt tolketjeneste fortsatt skal være gratis for pasienten selv etter 15-20 års botid.

Published: 22.01.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media