Kommentar

Less is more

Mikael Røijen
Spesialist i gyn/obst i privatpraksis
Interessekonflikt:  Nei

Etter at jeg hadde trukket meg ut av min seksjonsoverlegejobb og begynte privat, sto jeg foran to valg:

1. Starte samlebåndsvirksomhet med flest mulig pasienter på kortest mulig tid kombinert med flest takster

eller

2. Bruke den til enhver nødvendige tid for å skape en god pasientrelasjon og møte pasienten på rett nivå, og til tross for å være avtalespesialist prøve å se helheten.

Jeg valgte vei to. Jeg tjener mindre enn på sykehuset til tross for at jeg jobber like mye, men jeg opplever samtidig å ha et mer verdifullt liv sammenlignet med tiden på sykehuset. Jeg opplever å være både bedre medmenneske og bedre lege enn før, og arbeidsmiljøet er til enhver tid bra. Jeg har ansatt 50% flere enn driftstilskuddet skulle tilsi, men det skaper for alle en roligere, mindre driftsmaksimert arbeidsdag hvor det er rom for gode ord og latter. Folk får ferie når de ønsker det, og de får mer ferie enn det som egentlig er avtalt. Ettersom vi er godt bemannet spiller et kortvarig sykefravær ingen rolle. Vi har valgt kontorer som er store og luftige, og resepsjonen er det største rommet.

Prisen er at avkastningen av mitt AS er lavere, men det kan jeg leve med. Også penger har sin pris, og så lenge hjulet går rundt velger jeg å prioritere pasientmøtet, arbeidsmiljø og livskvalitet. Anbefales.

Published: 20.12.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media