Kommentar

Viktig at dere leser artikkelen dere referer til

Malte Hübner
Lege og daglig leder
Interessekonflikt:  Nei

Angående påstanden deres: " I fase 2-studien var imidlertid antistoffnivået nesten dobbelt så stort hos vaksinerte 65–85-åringer som hos personer som hadde gjennomgått infeksjon, noe som viser lovende vaksineeffekt". Det refereres i denne sammenhengen til referanse 18.
Når man leser om vaksineeffekten og sammenligning med folk som har gjemmongått infeksjon med koronavirus i nevnte aldersgruppe finner man at studieforfatterne selv innrømmer at tallene og effektene kan ikke sammenlignes ettersom " the human convalescent serum panels that have been used by different vaccine developers are not standardized among laboratories, and each represents a unique distribution of donor characteristics and times of collection. Therefore, the serum panel that we used does not provide a well-controlled benchmark for comparisons of the serologic responses elicited by these two BNT162 vaccine candidates with those elicited by other Covid-19 vaccine candidates".

Oversatt til enkle ord betyr dette at konklusjonen dere har om bedre effekt av vaksine enn av naturlig infeksjon ikke kan konstateres ut ifra denne dataten da verdiene er meget usikre. Det burde derfor ikke brukes som referanse i vitenskaplige diskusjoner. Dette til orientering.

Published: 20.11.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media