Kommentar

Dette er veldig trist tema…

Dr Robert
Lege
Interessekonflikt:  Nei

Dette er veldig trist tema selvfølgelig, men å tegne ei jente med dette hodeplagget kan feilkobles til en religion som ikke har noe med omkjæring av kvinner å gjøre. Dette er en tradisjon som var vanlig i noen verdensdeler og du finner ikke et eneste ord i religionen som nevner dette . Håper at vi holder oss til fag og kunnskap i denne foreningen og ikke spiller på menneskelige følelser for en sak som noen politikere vil tjene på. Takk for flott kunst dere viser på andre områder.

Published: 02.11.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media