Kommentar

D-dimer er en viktig analyse

Ole Rasmus Ødegaard
lege
Interessekonflikt:  Nei

Interessante kasuistikker. Hvis D-dimer holdt seg lav under hele forløpet, kan en forklaring være at fibrinolysen hemmes av immunglobuliner som vaksinasjonen fremkaller. Det er velkjent at virusinfeksjoner (eks. varicella) enkelte ganger fører til dannelse av immunglobuliner som binder Protein S og fører til trombose. Det at trombosene oppstår så lang tid etter vaksinasjonen passer med en slik mekanisme.

Published: 28.11.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media