Kommentar

På mange måter har vi beveget oss fra å drive legekunst ...

Trude Malthe Thomassen
tidligere legesekretær
Interessekonflikt:  Nei

Intervjuet var et intervju med en hyggelig mann. Mannen er tydelig engasjert, blant annet i legekunst. Hvorfor får vi ikke høre mer om hvordan legepraksisen og sykehusene har sporet av og f.eks. om hva man kunne ha gjort for å komme tilbake på sporet igjen? Det ville vært interessant!

Published: 22.10.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media