Kommentar

Om fullamming - svar til Hilde Nilsen

Anne Bergljot Bærug
Ernæringsfysiolog, PhD. Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Interessekonflikt:  Nei
Solveig Thorp Holmsen
Lege, medisinsk rådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Takk for god tilbakemelding på veilederen og for kommentar med spørsmål om statistikk på fullamming. Din opplevelse av at det er mange nå som starter med fast føde eller smaksprøver ved fire måneders alder stemmer med funnene fra Spedkost 3 (2018-19) (1).

Mødrene som deltok i denne undersøkelsen ble spurt om hvor gammelt barnet var da det første gang fikk fast føde eller annen drikke enn morsmelk. Jeg vil tro at denne spørsmålsformulering har gitt et bra bilde av forekomsten av fullamming. Men om mødre har oppgitt alderen fra da barnet fikk en teskje fast føde eller fra man begynte å trappe opp mengden fast føde kan vi jo ikke vite sikkert. I følge WHO sin definisjon av fullamming, er ikke barn fullammet lenger idet de får annen mat og drikke enn morsmelk.

Det har vært en betydelig nedgang i andelen som fullammer fra fire måneders alder i Norge siden 2006. En viktig grunn er tidligere introduksjon av fast føde. Tilvenning til konsistens og smak er en av de vanligste grunnene foreldre oppgir til introduksjon av fast føde. I følge Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (2016) er det ikke faglig belegg for at introduksjon av fast føde fra fire måneders alder reduserer risikoen for problemer med tilvenning av fast føde og senere spiseutvikling hos ammede barn. Nyere systematiske kunnskapsoppsummeringer gir støtte til dette (2).

Norge er nå blant de landene som har lavest forekomst av fullamming til 6 måneders alder og ett av få land som har hatt en negativ trend i fullamming de senere årene (3).

Litteratur
1. Myhre JB, Andersen LF, Kristiansen AL. Landsomfattende undersøkelse av kostholdet blant spedbarn i Norge, 6 måneder, Folkehelseinstituttet, 2020. https://www.fhi.no/publ/2020/spedkost-3/ Lest 29.10.2021
2. Babik K, Patro-Golab B, Zalewski BM et al. Infant feeding practices and later parent-reported feeding difficulties: a systematic review. Nutr Rev. 2021;79(11):1236-1258
3. Vaz JS, Maia MFS, Neves PAR et al. Monitoring breastfeeding indicators in high-income countries: Levels, trends and challenges. Matern Child Nutr. 2021 17(3):e13137.

Published: 29.10.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media