Kommentar

Hva er en god lege ?

Gina Weydahl
utdanning
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en innsiktsfull tekst fra en med pasientens beste i tankene. Jeg vil fortelle om hva som for meg er å være en god lege. I stedet for å utrykke det som å gå inn i forskjellige roller, vil jeg snu det om. Det at legen er seg selv og så "ser "pasienten kan virke som det samme. Det er det ikke. Her ligger mulighetene til å få vekk noe av den gamle tankegangen om at det må være en maktforskjell. Slik blir vi likeverdige mennesker. Det betyr selvfølgelig ikke at legen ikke må ta avgjørelser, komme med råd og være uenig med pasienten.

I min egen profesjon, som ikke er lege, har jeg mange av de samme utfordringene. I møtet mellom mennesker kan det meste skje. Jeg anbefaler på det sterkeste Daniel Stern sin bok "The present moment in psychotherapy and everyday life". Min egen fastlege sa en gang til meg at hvis vi ikke kan sitte her å se hverandre inn i øynene, så blir vi ikke friske. Det ligger i det at vi er mennesker alle sammen.

Publisert: 15.11.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media