Kommentar

Hva er en god lege

Terje Simonsen
Pensjonert lege
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en usedvanlig klok betraktning.
Bør leses og diskuteres av og blant alle medisinerstudenter.

Published: 08.10.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media