Kommentar

Addendum

Kashif Waqar Faiz
Spesialrådgiver
Interessekonflikt:  Nei

Den 6.10.2021, dvs. 13 dager etter at denne artikkelen ble publisert på tidsskriftet.no (1), offentliggjorde Verdens helseorganisasjon (WHO) en definisjon av den omtalte tilstanden med betegnelsen post COVID-19 condition (2) (ICD-10-kode U09). Denne betegnelsen var et resultat av en systematisk og strukturert diskusjonsprosess med pasienter, forskere og klinikere over hele verden.

På norsk må da tilstanden kalles post-covid-19-tilstand. I praksis vil nok mange stramme inn til post-covid-tilstand og i noen sammenhenger til kun post-covid. Den norske oversettelsen av ICD-10-koden U09 er dog fortsatt postinfeksiøs tilstand etter covid-19 (3).

Litteratur
1. Faiz K. Lang covid = senfølger av covid-19. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. https://tidsskriftet.no/2021/09/sprakspalten/lang-covid-senfolger-av-co… Lest 11.10.2021.
2. World Health Organization. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_con…. Lest 11.10.2021.
3. ICD-10. Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/ Lest 11.10.2021

Published: 12.10.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media