Kommentar

Viktig budskap

Lorey Kristine Lund
HMS Leder
Interessekonflikt:  Nei

Ønsker å takke for denne meget gode beskrivelsen av følgende fra cellegift. Vi får med oss en perm fra sykehuset, og jeg savnet nettopp det som denne artikkelen snakker om. Vil anbefale at dette inkluderes i materialet. Det blir liten tid med kreftlegen til samtale om hvordan cellegiften oppleves. Og nettopp dette kan bidra til økt dialog og trygghet for at det man føler på er normalt fra noen som selv har kjent det på kroppen.

Published: 04.10.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media